Administratorem danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o.
Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje przez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Mirosław Idzik) za pomocą następujących kanałów komunikacji: e-mail: odo@zagiel.pl, adres pocztowy: ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin.

 1. Definicje
  1. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony www.
  3. Administrator – Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1-go Maja 25, 20-410 Lublin, KRS: 0000129919, NIP: 946-20-92-892, Regon: 430890647, Kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który świadczy usługi oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  4. Strona www – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi: zagieldom.pl
  5. Cookies – są to dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony www.
  6. Cookies Administratora – są to Cookies zamieszczane przez Administratora, dotyczące świadczenia usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony www.
  7. Cookies Zewnętrzne – są to Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony www.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Strona www indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje pliki cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Cele w jakich Administrator może wykorzystywać pliki Cookies
  1. Administrator może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:
   1. analiz i badań oraz audytu oglądalności
   2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony www korzystają z serwisu, co umożliwia olepszanie ich struktury i zawartości;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strona www
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Systemu Google AdWords i Facebook Ads.
   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popolaryzacji Strony www za pomocą mediów społecznościach.
  3. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
   1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
   2.  Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
  4. W przypadku, gdy pliki cookies zawierają dane osobowe – podmioty wymienione w pkt. 3.3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
  5. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony www będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
  3.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę WWW – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopolarniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony WWW do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną WWW. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę WWW.
 5. Informacje w formularzach
  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Logi serwera
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
  2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
  4. Ponadto zapisowi mogą podlegać:czas nadejścia zapytania,czas wysłania odpowiedzi,nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony www nastąpiło przez odnośnik,informacje o przeglądarce użytkownika,Informacje o adresie IP.
  5. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  6. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 7. Udostępnienie danych
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

  MASZ PYTANIA?

  zostaw telefon, oddzwonimy!

  pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu