Nr Metraż Pokoje PiętroStatus Okna BenefityUmiejscowienie
3.19 65.7 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
0.03 65.68 m2 3 Parter SprzedaneE, S Loggia, Taras Etap II C4
2.15 65.81 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
3.21 65.68 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
4.27 65.6 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
1.07 65.62 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
1.09 65.41 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
2.13 65.42 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
4.25 65.7 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
5.31 91.9 m2 5 Piętro 5 SprzedaneN, E Taras Etap II C4
5.32 82 m2 4 Piętro 5 SprzedaneE, S Taras Etap II C4
5.33 68.6 m2 4 Piętro 5 SprzedaneS, W Taras Etap II C4
5.35 54.2 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, W Taras Etap II C4
4.27 71.56 m2 4 Piętro 4 SprzedaneE, S Loggia Etap II C2
0.04 69.77 m2 3 Parter SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap II C4
2.16 78.66 m2 4 Piętro 2 SprzedaneS, W Loggia Etap II C4
1.10 78.8 m2 4 Piętro 1 WolneS, W Loggia Etap II C4
4.28 78.8 m2 4 Piętro 4 SprzedaneS, W Loggia Etap II C4
3.22 78.8 m2 4 Piętro 3 SprzedaneS, W Loggia Etap II C4
3.24 59.7 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, W Loggia Etap II C4
4.30 59.7 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, W Loggia Etap II C4
1.12 59.83 m2 3 Piętro 1 Zarezerw.N, W Loggia Etap II C4
2.18 59.64 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, W Loggia Etap II C4
0.02 53.82 m2 3 Parter SprzedaneE Loggia, Ogród Etap II C4
1.08 53.86 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE Loggia Etap II C4
2.14 53.84 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE Loggia Etap II C4
3.20 53.68 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE Loggia Etap II C4
4.26 53.9 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE Loggia Etap II C4
3.21 71.78 m2 4 Piętro 3 SprzedaneE, S Loggia Etap II C2
3.22 77.02 m2 4 Piętro 3 SprzedaneS, W Loggia Etap II C2
4.29 71.72 m2 4 Piętro 4 SprzedaneN, E Loggia Etap II C1
3.24 58.27 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, W Loggia Etap II C2
4.25 65.59 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, E Loggia Etap II C2
4.30 53.76 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE Loggia Etap II C1
4.26 53.6 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE Loggia Etap II C2
4.30 58.17 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, W Loggia Etap II C2
4.28 77.31 m2 4 Piętro 4 SprzedaneS, W Loggia Etap II C2
5.31 91.53 m2 5 Piętro 5 SprzedaneN, E Taras Etap II C1
5.31 92.87 m2 5 Piętro 5 SprzedaneN, E Taras Etap II C2
5.32 81.51 m2 4 Piętro 5 SprzedaneE, S Taras Etap II C2
5.33 68.77 m2 4 Piętro 5 SprzedaneS, W Taras Etap II C2
5.34 68.49 m2 4 Piętro 5 SprzedaneN, W Taras Etap II C1
5.35 54.41 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, W Taras Etap II C2
5.35 81.45 m2 4 Piętro 5 SprzedaneN, E Taras Etap II C1
3.19 65.56 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE, S Loggia Etap II C1
3.20 58.6 m2 3 Piętro 3 SprzedaneS, W Loggia Etap II C1
3.22 77.02 m2 4 Piętro 3 SprzedaneN, W Loggia Etap II C1
1.10 77.03 m2 4 Piętro 1 Zarezerw.S, W Loggia Etap II C2
2.13 65.38 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, E Loggia Etap II C2
3.23 71.54 m2 4 Piętro 3 SprzedaneN, E Loggia Etap II C1
2.14 53.6 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE Loggia Etap II C2
2.15 71.68 m2 4 Piętro 2 SprzedaneE, S Loggia Etap II C2
2.16 77.14 m2 4 Piętro 2 SprzedaneS, W Loggia Etap II C2
3.24 53.72 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE Loggia Etap II C1
2.18 58.21 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, W Balkon Etap II C2
3.19 65.64 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, E Loggia Etap II C2
4.25 65.9 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE, S Loggia Etap II C1
4.26 58.31 m2 3 Piętro 4 SprzedaneS, W Loggia Etap II C1
3.20 53.6 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE Loggia Etap II C2
4.28 77.97 m2 4 Piętro 4 SprzedaneN, W Loggia Etap II C1
1.10 77.21 m2 4 Piętro 1 SprzedaneN, W Balkon Etap II C1
1.11 71.75 m2 4 Piętro 1 Zarezerw.N, E Balkon Etap II C1
2.13 65.68 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE, S Balkon Etap II C1
2.14 58.22 m2 3 Piętro 2 Sprzedane Balkon Etap II C1
0.02 53.91 m2 3 Parter SprzedaneE Ogród, Taras Etap II C2
0.03 71.83 m2 4 Parter SprzedaneE, S Ogród, Taras Etap II C2
0.04 68.23 m2 3 Parter SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap II C2
5.32 54.52 m2 3 Piętro 5 SprzedaneS, W Taras Etap II C1
1.07 65.72 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, E Balkon Etap II C2
1.08 53.98 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE Loggia Etap II C2
2.16 77.13 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, W Loggia Etap II C1
1.09 71.6 m2 4 Piętro 1 SprzedaneE, S Loggia Etap II C2
2.17 71.57 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, E Loggia Etap II C1
2.18 53.86 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE Loggia Etap II C1
1.12 58.32 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, W Loggia Etap II C2
3.50 74.42 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
4.54 74.42 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
0.04 68.52 m2 3 Parter SprzedaneN, W Ogród, Taras Etap II C1
0.05 71.7 m2 4 Parter SprzedaneN, E Ogród, Taras Etap II C1
0.06 54.06 m2 3 Parter SprzedaneE Ogród, Taras Etap II C1
1.07 65.43 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE, S Balkon Etap II C1
1.12 53.73 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE Balkon Etap II C1
1.08 58.2 m2 3 Piętro 1 SprzedaneS, W Balkon Etap II C1
3.33 70.3 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
0.24 70.2 m2 3 Parter SprzedaneN, S Balkon, Ogród Etap I B1
4.36 70.42 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
5.39 65.7 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, S Taras Etap I B1
4.34 74 m2 4 Piętro 4 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
5.37 63.3 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, S Taras Etap I B1
0.40 68.3 m2 4 Parter SprzedaneN, S Balkon, Ogród Etap I B1
1.42 74.5 m2 4 Piętro 1 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
5.60 68.2 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, S, W Taras Etap I B1
5.58 69.4 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, S Taras Etap I B1
2.46 74 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
2.15 72.93 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
4.27 72.64 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
1.09 73.03 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
0.03 72.59 m2 3 Parter SprzedaneE, S Ogród, Taras Etap I A2
3.21 72.82 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
5.34 95.85 m2 5 Piętro 5 SprzedaneN, S, W Taras niezadaszony, Taras zadaszony Etap I A2
5.31 61.62 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, E Taras Etap I A2
5.33 62.65 m2 3 Piętro 5 SprzedaneE, S Taras Etap I A2
2.28 74.38 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
3.31 74 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
1.25 74 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
0.22 70.2 m2 4 Parter SprzedaneN, S Balkon, Ogród Etap I B1
1.27 70.26 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
2.30 70.2 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
4.25 66.85 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
3.19 67.05 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
1.07 67.32 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
2.13 67.38 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
5.19 68.5 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, S Taras Etap I B1
5.21 65.7 m2 3 Piętro 5 SprzedaneN, S Taras Etap I B1
3.23 51.78 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE Balkon Etap I A1
1.11 51.79 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE Balkon Etap I A1
2.17 51.64 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE Balkon Etap I A1
4.30 67.07 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
3.24 67.14 m2 3 Piętro 3 SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
1.12 67.28 m2 3 Piętro 1 SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
2.18 67.03 m2 3 Piętro 2 SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
1.06 69.94 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
5.31 95.89 m2 5 Piętro 5 SprzedaneN, S, W Taras niezadaszony, Taras zadaszony Etap I A1
5.32 83.68 m2 4 Piętro 5 SprzedaneN, W Taras Etap I A1
2.10 70.37 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
5.33 61.59 m2 3 Piętro 5 SprzedaneE, S Taras Etap I A1
3.14 70.43 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
4.18 70.3 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
4.28 72.58 m2 3 Piętro 4 SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
3.22 72.59 m2 3 Piętro 3 SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
1.10 72.75 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
2.16 72.68 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
4.29 51.67 m2 3 Piętro 4 SprzedaneE Balkon Etap I A1
0.06 51.72 m2 3 Parter SprzedaneE Ogród, Taras Etap I A1
0.02 70.2 m2 3 Parter SprzedaneN, S Ogród, Taras Etap I B1
0.05 73.65 m2 3 Parter SprzedaneN, E Ogród, Taras Etap I A1
0.02 48.15 m2 3 Parter SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap I A1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowość@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

  MASZ PYTANIA?

  zostaw telefon, oddzwonimy!

  pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu