Nr Metraż Pokoje Piętro Benefity Cena OknaStatusUmiejscowienie
2.49 44.5 m2 2 Piętro 2 Balkon260 325 złN, W Sprzedane Budynek B1
4.57 44.5 m2 2 Piętro 4 Balkon244 750 złN, W Sprzedane Budynek B1
1.45 44.5 m2 2 Piętro 1 Balkon260 325 złN, W Sprzedane Budynek B1
3.52 48 m2 2 Piętro 3 Balkon, Balkon271 200 złS, W Sprzedane Budynek B1
1.44 48 m2 2 Piętro 1 Balkon, Balkon280 800 złS, W Sprzedane Budynek B1
2.48 48 m2 2 Piętro 2 Balkon, Balkon280 800 złS, W Sprzedane Budynek B1
4.56 48 m2 2 Piętro 4 Balkon, Balkon280 800 złS, W Sprzedane Budynek B1
3.51 35.5 m2 2 Piętro 3 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
3.50 74 m2 3 Piętro 3 Balkon444 000 złN, S Wolne Budynek B1
4.54 74 m2 3 Piętro 4 Balkon444 000 złN, S Wolne Budynek B1
4.35 35.5 m2 2 Piętro 4 Balkon205 900 złS Sprzedane Budynek B1
5.37 63.3 m2 3 Piętro 5 Taras341 820 złN, S Sprzedane Budynek B1
0.41 35.4 m2 2 Parter Ogród, Taras205 320 złS Sprzedane Budynek B1
1.43 35.4 m2 2 Piętro 1 Balkon198 240 złN, S Sprzedane Budynek B1
5.60 68.2 m2 3 Piętro 5 Taras368 280 złN, S, W Sprzedane Budynek B1
5.58 69.4 m2 3 Piętro 5 Taras374 760 złN, S Sprzedane Budynek B1
2.47 35.4 m2 2 Piętro 2 Balkon198 240 złS Sprzedane Budynek B1
4.55 35.5 m2 2 Piętro 4 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
3.53 44.5 m2 2 Piętro 3 Balkon244 750 złN, W Sprzedane Budynek B1
5.31 61.3 m2 3 Piętro 5 Taras331 020 złN, E Sprzedane Budynek A2
5.32 45.7 m2 2 Piętro 5 Taras251 350 złE Sprzedane Budynek A2
5.33 62.6 m2 3 Piętro 5 Taras338 040 złE, S Sprzedane Budynek A2
3.31 74 m2 3 Piętro 3 Balkon444 000 złN, S Sprzedane Budynek B1
1.25 74 m2 3 Piętro 1 Balkon399 600 złN, S Sprzedane Budynek B1
0.23 35.4 m2 2 Parter Balkon, Ogród205 320 złS Sprzedane Budynek B1
2.29 35.4 m2 2 Piętro 2 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
1.26 35.4 m2 2 Piętro 1 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
3.32 35.5 m2 2 Piętro 3 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
1.27 70.2 m2 3 Piętro 1 Balkon421 200 złN, S Wolne Budynek B1
2.30 70.2 m2 3 Piętro 2 Balkon421 200 złN, S Sprzedane Budynek B1
3.33 70.3 m2 3 Piętro 3 Balkon421 800 złN, S Sprzedane Budynek B1
0.24 70.2 m2 3 Parter Balkon, Ogród421 200 złN, S Sprzedane Budynek B1
4.36 70.3 m2 3 Piętro 4 Balkon421 800 złN, S Zarezerw. Budynek B1
5.39 65.7 m2 3 Piętro 5 Taras354 780 złN, S Sprzedane Budynek B1
4.28 48.7 m2 2 Piętro 4 Balkon275 155 złS, W Sprzedane Budynek A2
3.22 48.7 m2 2 Piętro 3 Balkon267 850 złS, W Sprzedane Budynek A2
1.10 48.7 m2 2 Piętro 1 Balkon267 850 złS, W Sprzedane Budynek A2
0.04 48.7 m2 2 Parter Ogród, Taras267 850 złS, W Sprzedane Budynek A2
2.16 48.7 m2 2 Piętro 2 Balkon275 155 złS, W Sprzedane Budynek A2
4.25 66.9 m2 3 Piętro 4 Balkon401 400 złN, E Sprzedane Budynek A2
3.19 66.9 m2 3 Piętro 3 Balkon401 400 złN, E Sprzedane Budynek A2
1.07 66.9 m2 3 Piętro 1 Balkon367 950 złN, E Sprzedane Budynek A2
2.13 66.9 m2 3 Piętro 2 Balkon381 330 złN, E Sprzedane Budynek A2
4.26 51 m2 2 Piętro 4 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
3.20 51 m2 2 Piętro 3 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
1.08 51 m2 2 Piętro 1 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
0.02 51 m2 2 Parter Ogród, Taras280 500 złE Sprzedane Budynek A2
2.14 51 m2 2 Piętro 2 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
2.15 72.8 m2 3 Piętro 2 Balkon393 120 złE, S Sprzedane Budynek A2
4.27 72.7 m2 3 Piętro 4 Balkon392 580 złE, S Sprzedane Budynek A2
1.09 72.47 m2 3 Piętro 1 Balkon434 820 złE, S Sprzedane Budynek A2
0.03 72.7 m2 3 Parter Ogród, Taras392 580 złE, S Sprzedane Budynek A2
3.21 72.7 m2 3 Piętro 3 Balkon385 500 złE, S Sprzedane Budynek A2
3.11 33.4 m2 2 Piętro 3 Balkon187 040 złN, E Sprzedane Budynek B1
3.12 39.2 m2 2 Piętro 3 Balkon219 520 złE, S Sprzedane Budynek B1
5.33 61.4 m2 3 Piętro 5 Taras327 240 złE, S Sprzedane Budynek A1
3.13 35.5 m2 2 Piętro 3 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
3.14 70.3 m2 3 Piętro 3 Balkon421 800 złN, S Wolne Budynek B1
4.15 33.4 m2 2 Piętro 4 Balkon187 040 złN, E Sprzedane Budynek B1
4.16 39.2 m2 2 Piętro 4 Balkon219 520 złE, S Sprzedane Budynek B1
4.17 35.5 m2 2 Piętro 4 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
4.18 70.3 m2 3 Piętro 4 Balkon400 710 złN, S Sprzedane Budynek B1
5.19 68.5 m2 3 Piętro 5 Taras369 900 złN, S Sprzedane Budynek B1
5.21 65.7 m2 3 Piętro 5 Taras354 780 złN, S Sprzedane Budynek B1
0.06 48.7 m2 2 Parter Ogród, Taras275 155 złW Sprzedane Budynek A2
1.12 48.7 m2 2 Piętro 1 Balkon299 505 złW Sprzedane Budynek A2
2.18 48.7 m2 2 Piętro 2 Balkon299 505 złW Sprzedane Budynek A2
4.24 48.7 m2 2 Piętro 3 Balkon275 155 złW Sprzedane Budynek A2
4.30 48.7 m2 2 Piętro 4 Balkon299 505 złW Sprzedane Budynek A2
4.29 49 m2 2 Piętro 4 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A2
1.11 49 m2 2 Piętro 1 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A2
3.23 49 m2 2 Piętro 3 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A2
0.05 49 m2 2 Parter Ogród, Taras276 850 złW Sprzedane Budynek A2
2.17 49 m2 2 Piętro 2 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A2
1.10 72.6 m2 3 Piętro 1 Balkon435 600 złN, E Wolne Budynek A1
2.16 72.6 m2 3 Piętro 2 Balkon435 600 złN, E Wolne Budynek A1
4.29 51.6 m2 3 Piętro 4 Balkon317 340 złE Sprzedane Budynek A1
3.23 51.6 m2 3 Piętro 3 Balkon291 540 złE Sprzedane Budynek A1
1.11 51.6 m2 3 Piętro 1 Balkon291 540 złE Sprzedane Budynek A1
2.17 51.6 m2 3 Piętro 2 Balkon301 860 złE Sprzedane Budynek A1
1.05 35.4 m2 2 Piętro 1 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
4.30 66.9 m2 3 Piętro 4 Balkon381 330 złE, S Sprzedane Budynek A1
3.24 66.9 m2 3 Piętro 3 Balkon367 950 złE, S Sprzedane Budynek A1
1.12 66.9 m2 3 Piętro 1 Balkon401 400 złE, S Sprzedane Budynek A1
2.18 66.9 m2 3 Piętro 2 Balkon381 330 złE, S Sprzedane Budynek A1
1.06 70.2 m2 3 Piętro 1 Balkon421 200 złN, S Wolne Budynek B1
2.07 33.4 m2 2 Piętro 2 Balkon187 040 złN, E Sprzedane Budynek B1
2.08 39.2 m2 2 Piętro 2 Balkon219 520 złE, S Sprzedane Budynek B1
2.09 35.4 m2 2 Piętro 2 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
2.10 70.2 m2 3 Piętro 2 Balkon421 200 złN, S Wolne Budynek B1
0.02 70.2 m2 3 Parter Ogród, Taras379 080 złN, S Sprzedane Budynek B1
1.03 33.4 m2 2 Piętro 1 Balkon193 720 złN, E Sprzedane Budynek B1
1.04 39.2 m2 2 Piętro 1 Balkon235 200 złE, S Sprzedane Budynek B1
2.13 49 m2 2 Piętro 2 Balkon286 650 złS, W Sprzedane Budynek A1
3.19 48.1 m2 2 Piętro 3 Balkon295 815 złS, W Sprzedane Budynek A1
1.07 48.1 m2 2 Piętro 1 Balkon281 385 złS, W Sprzedane Budynek A1
4.25 49 m2 2 Piętro 4 Balkon301 350 złS, W Sprzedane Budynek A1
4.26 49 m2 2 Piętro 4 Balkon286 650 złW Sprzedane Budynek A1
3.20 49 m2 2 Piętro 3 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A1
1.08 49 m2 2 Piętro 1 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A1
2.14 49 m2 2 Piętro 2 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A1
3.21 48.7 m2 2 Piętro 3 Balkon299 505 złN, W Sprzedane Budynek A1
4.27 48.7 m2 2 Piętro 4 Balkon284 895 złN, W Sprzedane Budynek A1
2.15 48.7 m2 2 Piętro 2 Balkon299 504 złN, W Sprzedane Budynek A1
1.09 48.7 m2 2 Piętro 1 Balkon299 505 złN, W Sprzedane Budynek A1
4.28 72.6 m2 3 Piętro 4 Balkon435 600 złN, E Wolne Budynek A1
3.22 72.6 m2 3 Piętro 3 Balkon435 600 złN, E Wolne Budynek A1
4.25 65.5 m2 3 Piętro 4 Loggia409 375 złN, E Wolne Budynek C2
4.30 53.6 m2 3 Piętro 4 Loggia343 040 złE Wolne Budynek C1
4.26 53.6 m2 3 Piętro 4 Loggia343 040 złE Wolne Budynek C2
0.02 49 m2 3 Parter Ogród, Taras269 500 złS, W Sprzedane Budynek A1
0.03 49 m2 2 Parter Ogród, Taras276 850 złW Sprzedane Budynek A1
0.04 48.7 m2 2 Parter Ogród, Taras267 850 złN, W Sprzedane Budynek A1
0.05 72.6 m2 3 Parter Ogród, Taras399 300 złN, E Sprzedane Budynek A1
0.01 35.4 m2 2 Parter Ogród, Taras212 400 złS Sprzedane Budynek B1
0.06 51.6 m2 3 Parter Ogród, Taras301 860 złE Sprzedane Budynek A1
2.18 53.6 m2 3 Piętro 2 Loggia341 700 złE Wolne Budynek C1
3.19 65.5 m2 3 Piętro 3 Loggia412 650 złE, S Wolne Budynek C1
3.20 58.4 m2 3 Piętro 3 Loggia382 520 złS, W Wolne Budynek C1
3.21 38.8 m2 2 Piętro 3 Loggia256 080 złW Wolne Budynek C1
2.13 65.5 m2 3 Piętro 2 Loggia407 738 złN, E Wolne Budynek C2
2.14 53.6 m2 3 Piętro 2 Loggia341 700 złE Wolne Budynek C2
3.24 53.6 m2 3 Piętro 3 Loggia348 400 złE Wolne Budynek C1
3.19 65.5 m2 3 Piętro 3 Loggia409 375 złN, E Wolne Budynek C2
4.25 65.5 m2 3 Piętro 4 Loggia412 650 złE, S Wolne Budynek C1
4.26 58.4 m2 3 Piętro 4 Loggia376 680 złS, W Wolne Budynek C1
4.27 38.8 m2 2 Piętro 4 Loggia256 080 złW Zarezerw. Budynek C1
3.20 53.6 m2 3 Piętro 3 Loggia343 040 złE Wolne Budynek C2
0.04 68.6 m2 3 Parter Ogród, Taras428 750 złS, W Wolne Budynek C2
5.32 54 m2 3 Piętro 5 Taras351 000 złS, W Wolne Budynek C1
0.06 46.2 m2 2 Parter Balkon, Ogród295 680 złN, W Wolne Budynek C2
1.07 65.5 m2 3 Piętro 1 Balkon406 100 złN, E Wolne Budynek C2
1.08 53.6 m2 3 Piętro 1 Loggia340 360 złE Wolne Budynek C2
2.15 38.8 m2 2 Piętro 2 Loggia255 110 złW Zarezerw. Budynek C1
2.13 65.5 m2 3 Piętro 2 Balkon411 013 złE, S Wolne Budynek C1
2.14 57.4 m2 3 Piętro 2 Balkon365 925 zł Wolne Budynek C1
0.02 53.6 m2 3 Parter Ogród, Taras340 360 złE Wolne Budynek C2
0.02 46.4 m2 2 Parter Ogród, Taras296 960 złS, W Zarezerw. Budynek C1
0.04 68.6 m2 3 Parter Ogród, Taras428 750 złN, W Wolne Budynek C1
0.06 53.6 m2 3 Parter Ogród, Taras340 360 złE Wolne Budynek C1
1.07 65.5 m2 3 Piętro 1 Balkon409 375 złE, S Wolne Budynek C1
1.12 52.3 m2 3 Piętro 1 Balkon332 105 złE Wolne Budynek C1
1.08 57.4 m2 3 Piętro 1 Balkon367 360 złS, W Wolne Budynek C1
1.09 37.9 m2 2 Piętro 1 Balkon248 245 złW Wolne Budynek C1
5.35 54 m2 3 Piętro 5 Taras351 000 złN, W Wolne Budynek C4
1.09 65.4 m2 3 Piętro 1 Loggia408 750 złE, S Wolne Budynek C4
2.13 65.5 m2 3 Piętro 2 Loggia407 738 złN, E Wolne Budynek C4
4.25 65.5 m2 3 Piętro 4 Loggia409 375 złN, E Wolne Budynek C4
2.15 65.4 m2 3 Piętro 2 Loggia410 385 złE, S Wolne Budynek C4
3.21 65.4 m2 3 Piętro 3 Loggia412 020 złE, S Wolne Budynek C4
4.27 65.4 m2 3 Piętro 4 Loggia392 400 złE, S Wolne Budynek C4
1.07 65.5 m2 3 Piętro 1 Loggia406 100 złN, E Wolne Budynek C4
4.26 53.6 m2 3 Piętro 4 Loggia343 040 złE Wolne Budynek C4
3.19 65.5 m2 3 Piętro 3 Loggia409 375 złN, E Wolne Budynek C4
0.03 65.4 m2 3 Parter Loggia408 750 złE, S Wolne Budynek C4
1.08 53.6 m2 3 Piętro 1 Loggia340 360 złE Wolne Budynek C4
2.14 53.6 m2 3 Piętro 2 Loggia341 700 złE Wolne Budynek C4
3.20 53.6 m2 3 Piętro 3 Loggia343 040 złE Wolne Budynek C4
1.12 59.5 m2 3 Piętro 1 Loggia380 800 złN, W Wolne Budynek C4
2.18 59.5 m2 3 Piętro 2 Loggia382 288 złN, W Wolne Budynek C4
0.02 53.6 m2 3 Parter Loggia, Ogród340 360 złE Wolne Budynek C4
1.11 38.8 m2 2 Piętro 1 Loggia254 140 złW Zarezerw. Budynek C4
2.17 38.8 m2 2 Piętro 2 Loggia255 110 złW Zarezerw. Budynek C4
3.24 59.5 m2 3 Piętro 3 Loggia383 775 złN, W Wolne Budynek C4
4.30 59.5 m2 3 Piętro 4 Loggia383 775 złN, W Wolne Budynek C4
4.29 38.8 m2 2 Piętro 4 Loggia256 080 złW Wolne Budynek C4
3.23 38.8 m2 2 Piętro 3 Loggia256 080 złW Wolne Budynek C4
0.04 69.7 m2 3 Parter Ogród, Taras435 625 złS, W Wolne Budynek C4
0.06 47.4 m2 2 Parter Ogród, Taras303 360 złN, W Wolne Budynek C4
5.35 54 m2 2 Piętro 5 Taras351 000 złN, W Wolne Budynek C2
4.29 38.8 m2 2 Piętro 4 Loggia256 080 złW Wolne Budynek C2
3.24 58.4 m2 3 Piętro 3 Loggia376 680 złN, W Wolne Budynek C2
4.30 58.4 m2 3 Piętro 4 Loggia376 680 złN, W Wolne Budynek C2
4.28 77.3 m2 3 Piętro 4 Loggia486 990 złS, W Wolne Budynek C2
2.18 58.4 m2 3 Piętro 2 Balkon375 220 złN, W Wolne Budynek C2
3.23 38.8 m2 2 Piętro 3 Loggia256 080 złW Zarezerw. Budynek C2
2.17 38.8 m2 2 Piętro 2 Loggia255 110 złW Zarezerw. Budynek C2
1.11 38.8 m2 2 Piętro 1 Loggia254 140 złW Wolne Budynek C2
1.12 58.4 m2 3 Piętro 1 Loggia373 760 złN, W Wolne Budynek C2

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444667 663 755

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl
Dział techniczny
dzialtechniczny@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-18:00
sobota: nieczynne

MASZ PYTANIA?
zostaw telefon, oddzwonimy!

pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


[recaptcha]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu