Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
3.19 65.7 m2 3 Piętro 3 410 625 zł SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
0.03 65.6 m2 3 Parter 429 680 zł SprzedaneE, S Loggia, Taras Etap II C4
2.15 65.6 m2 3 Piętro 2 411 640 zł SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
3.21 65.6 m2 3 Piętro 3 432 960 zł SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
4.27 65.6 m2 3 Piętro 4 432 960 zł SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
1.07 65.7 m2 3 Piętro 1 463 185 zł SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
1.09 65.6 m2 3 Piętro 1 465 760 zł SprzedaneE, S Loggia Etap II C4
2.13 65.7 m2 3 Piętro 2 428 693 zł SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
4.25 65.7 m2 3 Piętro 4 466 470 zł SprzedaneN, E Loggia Etap II C4
5.35 54.2 m2 3 Piętro 5 352 300 zł SprzedaneN, W Taras Etap II C4
0.04 69.9 m2 3 Parter 457 845 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap II C4
0.06 47.6 m2 2 Parter 304 640 zł SprzedaneN, W Ogród, Taras Etap II C4
4.29 39.1 m2 2 Piętro 4 258 060 zł SprzedaneW Loggia Etap II C4
3.23 39.1 m2 2 Piętro 3 258 060 zł SprzedaneW Loggia Etap II C4
1.11 39.1 m2 2 Piętro 1 263 925 zł SprzedaneW Loggia Etap II C4
2.17 39.1 m2 2 Piętro 2 257 083 zł SprzedaneW Loggia Etap II C4
3.24 59.7 m2 3 Piętro 3 447 750 zł SprzedaneN, W Loggia Etap II C4
4.30 59.7 m2 3 Piętro 4 391 035 zł SprzedaneN, W Loggia Etap II C4
1.12 59.7 m2 3 Piętro 1 501 480 zł Zarezerw.N, W Loggia Etap II C4
2.18 59.7 m2 3 Piętro 2 383 573 zł SprzedaneN, W Loggia Etap II C4
0.02 53.9 m2 3 Parter 342 265 zł SprzedaneE Loggia, Ogród Etap II C4
1.08 53.9 m2 3 Piętro 1 342 265 zł SprzedaneE Loggia Etap II C4
2.14 53.9 m2 3 Piętro 2 343 613 zł SprzedaneE Loggia Etap II C4
3.20 53.9 m2 3 Piętro 3 344 960 zł SprzedaneE Loggia Etap II C4
4.26 53.9 m2 3 Piętro 4 382 690 zł SprzedaneE Loggia Etap II C4
3.23 39.1 m2 2 Piętro 3 258 060 zł SprzedaneW Loggia Etap II C2
3.24 58.27 m2 3 Piętro 3 435 260 zł SprzedaneN, W Loggia Etap II C2
4.25 65.59 m2 3 Piętro 4 425 500 zł SprzedaneN, E Loggia Etap II C2
4.30 53.76 m2 3 Piętro 4 408 000 zł SprzedaneE Loggia Etap II C1
4.26 53.6 m2 3 Piętro 4 343 040 zł SprzedaneE Loggia Etap II C2
4.30 58.17 m2 3 Piętro 4 377 970 zł SprzedaneN, W Loggia Etap II C2
5.35 54.41 m2 3 Piętro 5 406 000 zł SprzedaneN, W Taras Etap II C2
4.29 39.07 m2 2 Piętro 4 259 000 zł SprzedaneW Loggia Etap II C2
3.19 65.56 m2 3 Piętro 3 419 000 zł SprzedaneE, S Loggia Etap II C1
3.20 58.6 m2 3 Piętro 3 383 830 zł SprzedaneS, W Loggia Etap II C1
3.21 39.22 m2 2 Piętro 3 282 000 zł SprzedaneW Loggia Etap II C1
2.13 65.38 m2 3 Piętro 2 430 600 zł SprzedaneN, E Loggia Etap II C2
2.14 53.6 m2 3 Piętro 2 341 700 zł SprzedaneE Loggia Etap II C2
2.17 39.1 m2 2 Piętro 2 257 083 zł SprzedaneW Loggia Etap II C2
3.24 53.72 m2 3 Piętro 3 357 000 zł SprzedaneE Loggia Etap II C1
2.18 58.21 m2 3 Piętro 2 439 500 zł SprzedaneN, W Balkon Etap II C2
3.19 65.64 m2 3 Piętro 3 428 900 zł SprzedaneN, E Loggia Etap II C2
4.25 65.9 m2 3 Piętro 4 457 940 zł SprzedaneE, S Loggia Etap II C1
4.26 58.31 m2 3 Piętro 4 355 292 zł SprzedaneS, W Loggia Etap II C1
4.27 39.14 m2 2 Piętro 4 277 918 zł SprzedaneW Loggia Etap II C1
3.20 53.6 m2 3 Piętro 3 343 040 zł SprzedaneE Loggia Etap II C2
2.13 65.68 m2 3 Piętro 2 486 500 zł SprzedaneE, S Balkon Etap II C1
2.14 58.22 m2 3 Piętro 2 373 980 zł Sprzedane Balkon Etap II C1
0.02 53.91 m2 3 Parter 346 000 zł SprzedaneE Ogród, Taras Etap II C2
0.04 68.23 m2 3 Parter 428 320 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap II C2
5.32 54.52 m2 3 Piętro 5 348 970 zł SprzedaneS, W Taras Etap II C1
0.06 46.05 m2 2 Parter 300 700 zł SprzedaneN, W Balkon, Ogród Etap II C2
1.07 65.72 m2 3 Piętro 1 464 500 zł SprzedaneN, E Balkon Etap II C2
1.08 53.98 m2 3 Piętro 1 351 080 zł SprzedaneE Loggia Etap II C2
2.15 39.03 m2 2 Piętro 2 259 500 zł SprzedaneW Loggia Etap II C1
2.18 53.86 m2 3 Piętro 2 361 000 zł SprzedaneE Loggia Etap II C1
1.11 39.1 m2 2 Piętro 1 256 105 zł SprzedaneW Loggia Etap II C2
1.12 58.32 m2 3 Piętro 1 379 440 zł SprzedaneN, W Loggia Etap II C2
4.57 44.5 m2 2 Piętro 4 244 750 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
1.45 44.5 m2 2 Piętro 1 260 325 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
3.52 48 m2 2 Piętro 3 271 200 zł SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
1.44 48 m2 2 Piętro 1 280 800 zł SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
2.48 48 m2 2 Piętro 2 280 800 zł SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
4.56 48 m2 2 Piętro 4 280 800 zł SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
3.51 35.5 m2 2 Piętro 3 198 800 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
3.50 74.42 m2 3 Piętro 3 446 520 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
4.54 74.42 m2 3 Piętro 4 446 520 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
0.02 46.01 m2 2 Parter 326 780 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap II C1
0.04 68.52 m2 3 Parter 457 000 zł SprzedaneN, W Ogród, Taras Etap II C1
0.06 54.06 m2 3 Parter 333 560 zł SprzedaneE Ogród, Taras Etap II C1
1.07 65.43 m2 3 Piętro 1 461 800 zł SprzedaneE, S Balkon Etap II C1
1.12 53.73 m2 3 Piętro 1 389 500 zł SprzedaneE Balkon Etap II C1
1.08 58.2 m2 3 Piętro 1 406 510 zł SprzedaneS, W Balkon Etap II C1
1.09 38.93 m2 2 Piętro 1 253 000 zł SprzedaneW Balkon Etap II C1
3.33 70.3 m2 3 Piętro 3 421 800 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
0.24 70.2 m2 3 Parter 421 200 zł SprzedaneN, S Balkon, Ogród Etap I B1
4.36 70.42 m2 3 Piętro 4 422 520 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
5.39 65.7 m2 3 Piętro 5 354 780 zł SprzedaneN, S Taras Etap I B1
4.35 35.5 m2 2 Piętro 4 205 900 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
5.37 63.3 m2 3 Piętro 5 341 820 zł SprzedaneN, S Taras Etap I B1
0.41 35.4 m2 2 Parter 205 320 zł SprzedaneS Ogród, Taras Etap I B1
1.43 35.4 m2 2 Piętro 1 198 240 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
5.60 68.2 m2 3 Piętro 5 368 280 zł SprzedaneN, S, W Taras Etap I B1
5.58 69.4 m2 3 Piętro 5 374 760 zł SprzedaneN, S Taras Etap I B1
2.47 35.4 m2 2 Piętro 2 198 240 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
4.55 35.5 m2 2 Piętro 4 198 800 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
3.53 44.5 m2 2 Piętro 3 244 750 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
2.49 44.5 m2 2 Piętro 2 260 325 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
3.20 50.89 m2 2 Piętro 3 313 650 zł SprzedaneE Balkon Etap I A2
1.08 50.83 m2 2 Piętro 1 313 650 zł SprzedaneE Balkon Etap I A2
0.02 50.71 m2 2 Parter 280 500 zł SprzedaneE Ogród, Taras Etap I A2
2.14 50.84 m2 2 Piętro 2 313 650 zł SprzedaneE Balkon Etap I A2
2.15 72.93 m2 3 Piętro 2 393 120 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
4.27 72.64 m2 3 Piętro 4 392 256 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
1.09 73.03 m2 3 Piętro 1 434 820 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
0.03 72.59 m2 3 Parter 392 580 zł SprzedaneE, S Ogród, Taras Etap I A2
3.21 72.82 m2 3 Piętro 3 385 500 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A2
5.31 61.62 m2 3 Piętro 5 331 020 zł SprzedaneN, E Taras Etap I A2
5.32 45.42 m2 2 Piętro 5 251 350 zł SprzedaneE Taras Etap I A2
5.33 62.65 m2 3 Piętro 5 338 040 zł SprzedaneE, S Taras Etap I A2
3.31 74 m2 3 Piętro 3 444 000 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
1.25 74 m2 3 Piętro 1 399 600 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
0.23 35.4 m2 2 Parter 205 320 zł SprzedaneS Balkon, Ogród Etap I B1
2.29 35.4 m2 2 Piętro 2 205 320 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
1.26 35.4 m2 2 Piętro 1 205 320 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
3.32 35.5 m2 2 Piętro 3 198 800 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
1.27 70.26 m2 3 Piętro 1 421 560 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
2.30 70.2 m2 3 Piętro 2 421 200 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
4.25 66.85 m2 3 Piętro 4 401 400 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
3.19 67.05 m2 3 Piętro 3 401 400 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
1.07 67.32 m2 3 Piętro 1 367 950 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
2.13 67.38 m2 3 Piętro 2 381 330 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A2
4.26 50.79 m2 2 Piętro 4 313 650 zł SprzedaneE Balkon Etap I A2
5.19 68.5 m2 3 Piętro 5 369 900 zł SprzedaneN, S Taras Etap I B1
5.21 65.7 m2 3 Piętro 5 354 780 zł SprzedaneN, S Taras Etap I B1
0.06 48.86 m2 2 Parter 275 155 zł SprzedaneW Ogród, Taras Etap I A2
1.12 48.93 m2 2 Piętro 1 299 505 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
2.18 48.96 m2 2 Piętro 2 299 505 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.24 49.09 m2 2 Piętro 3 275 155 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.30 48.96 m2 2 Piętro 4 299 505 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.29 49.16 m2 2 Piętro 4 301 350 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
1.11 49.19 m2 2 Piętro 1 301 350 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
3.23 49.1 m2 2 Piętro 3 301 965 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
0.05 49.07 m2 2 Parter 276 850 zł SprzedaneW Ogród, Taras Etap I A2
2.17 49.18 m2 2 Piętro 2 301 350 zł SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.28 49.03 m2 2 Piętro 4 275 155 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
3.22 49.04 m2 2 Piętro 3 267 850 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
1.10 48.96 m2 2 Piętro 1 267 850 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
0.04 48.85 m2 2 Parter 267 850 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap I A2
2.16 48.95 m2 2 Piętro 2 275 155 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
3.23 51.78 m2 3 Piętro 3 291 540 zł SprzedaneE Balkon Etap I A1
1.11 51.79 m2 3 Piętro 1 291 540 zł SprzedaneE Balkon Etap I A1
2.17 51.64 m2 3 Piętro 2 301 860 zł SprzedaneE Balkon Etap I A1
1.05 35.4 m2 2 Piętro 1 205 320 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
4.30 67.07 m2 3 Piętro 4 381 330 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
3.24 67.14 m2 3 Piętro 3 367 950 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
1.12 67.28 m2 3 Piętro 1 401 400 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
2.18 67.03 m2 3 Piętro 2 381 330 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I A1
1.06 69.94 m2 3 Piętro 1 419 640 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
2.07 33.4 m2 2 Piętro 2 187 040 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
2.08 39.2 m2 2 Piętro 2 219 520 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
2.09 35.4 m2 2 Piętro 2 205 320 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
2.10 70.37 m2 3 Piętro 2 422 220 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
3.11 33.4 m2 2 Piętro 3 187 040 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
3.12 39.2 m2 2 Piętro 3 219 520 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
5.33 61.59 m2 3 Piętro 5 327 240 zł SprzedaneE, S Taras Etap I A1
3.13 35.5 m2 2 Piętro 3 198 800 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
3.14 70.43 m2 3 Piętro 3 422 580 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
4.15 33.4 m2 2 Piętro 4 187 040 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
4.16 39.2 m2 2 Piętro 4 219 520 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
4.17 35.5 m2 2 Piętro 4 198 800 zł SprzedaneS Balkon Etap I B1
4.18 70.3 m2 3 Piętro 4 400 710 zł SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
2.14 49.16 m2 2 Piętro 2 301 350 zł SprzedaneW Balkon Etap I A1
3.21 49.08 m2 2 Piętro 3 299 505 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
4.27 49.01 m2 2 Piętro 4 284 895 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
2.15 49.02 m2 2 Piętro 2 299 504 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
1.09 49.02 m2 2 Piętro 1 299 505 zł SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
4.28 72.58 m2 3 Piętro 4 435 480 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
3.22 72.59 m2 3 Piętro 3 435 540 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
1.10 72.75 m2 3 Piętro 1 436 500 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
2.16 72.68 m2 3 Piętro 2 545 100 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I A1
4.29 51.67 m2 3 Piętro 4 317 340 zł SprzedaneE Balkon Etap I A1
3.20 49.09 m2 2 Piętro 3 301 350 zł SprzedaneW Balkon Etap I A1
1.08 49.06 m2 2 Piętro 1 301 350 zł SprzedaneW Balkon Etap I A1
4.25 48.23 m2 2 Piętro 4 301 350 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
4.26 49.15 m2 2 Piętro 4 286 650 zł SprzedaneW Balkon Etap I A1
2.13 48.15 m2 2 Piętro 2 286 650 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
3.19 48.42 m2 2 Piętro 3 295 815 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
1.07 48.28 m2 2 Piętro 1 281 385 zł SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
1.03 33.4 m2 2 Piętro 1 193 720 zł SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
1.04 39.2 m2 2 Piętro 1 235 200 zł SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
0.06 51.72 m2 3 Parter 301 860 zł SprzedaneE Ogród, Taras Etap I A1
0.02 70.2 m2 3 Parter 379 080 zł SprzedaneN, S Ogród, Taras Etap I B1
0.05 73.65 m2 3 Parter 399 300 zł SprzedaneN, E Ogród, Taras Etap I A1
0.01 35.4 m2 2 Parter 212 400 zł SprzedaneS Ogród, Taras Etap I B1
0.02 48.15 m2 3 Parter 269 500 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap I A1
0.03 49.12 m2 2 Parter 276 850 zł SprzedaneW Ogród, Taras Etap I A1
0.04 48.88 m2 2 Parter 267 850 zł SprzedaneN, W Ogród, Taras Etap I A1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowość@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

  MASZ PYTANIA?
  zostaw telefon, oddzwonimy!

  pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu