Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Benefity OknaUmiejscowienie
2.07 33.4 m2 2 Piętro 2 Balkon187 040 złN, E Sprzedane Budynek B1
4.27 49.01 m2 2 Piętro 4 Balkon284 895 złN, W Sprzedane Budynek A1
2.15 49.02 m2 2 Piętro 2 Balkon299 504 złN, W Sprzedane Budynek A1
1.09 49.02 m2 2 Piętro 1 Balkon299 505 złN, W Sprzedane Budynek A1
1.05 35.4 m2 2 Piętro 1 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
1.04 39.2 m2 2 Piętro 1 Balkon235 200 złE, S Sprzedane Budynek B1
2.13 48.15 m2 2 Piętro 2 Balkon286 650 złS, W Sprzedane Budynek A1
3.19 48.42 m2 2 Piętro 3 Balkon295 815 złS, W Sprzedane Budynek A1
1.07 48.28 m2 2 Piętro 1 Balkon281 385 złS, W Sprzedane Budynek A1
4.25 48.23 m2 2 Piętro 4 Balkon301 350 złS, W Sprzedane Budynek A1
4.26 49.15 m2 2 Piętro 4 Balkon286 650 złW Sprzedane Budynek A1
3.20 49.09 m2 2 Piętro 3 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A1
1.08 49.06 m2 2 Piętro 1 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A1
2.14 49.16 m2 2 Piętro 2 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A1
3.21 49.08 m2 2 Piętro 3 Balkon299 505 złN, W Sprzedane Budynek A1
0.01 35.4 m2 2 Parter Ogród, Taras212 400 złS Sprzedane Budynek B1
1.03 33.4 m2 2 Piętro 1 Balkon193 720 złN, E Sprzedane Budynek B1
0.01 37.21 m2 1 Parter Ogródek, Taras214 600 złE Sprzedane Budynek A1
0.03 49.12 m2 2 Parter Ogród, Taras276 850 złW Sprzedane Budynek A1
0.04 48.88 m2 2 Parter Ogród, Taras267 850 złN, W Sprzedane Budynek A1
5.34 34.4 m2 1 Piętro 5 Taras228 760 złW Sprzedane Budynek C4
4.29 39.1 m2 2 Piętro 4 Loggia258 060 złW Wolne Budynek C4
3.23 39.1 m2 2 Piętro 3 Loggia258 060 złW Sprzedane Budynek C4
1.11 39.1 m2 2 Piętro 1 Loggia256 105 złW Sprzedane Budynek C4
2.17 39.1 m2 2 Piętro 2 Loggia257 083 złW Wolne Budynek C4
5.33 34.4 m2 1 Piętro 5 Taras228 760 złW Sprzedane Budynek C1
5.34 34.4 m2 1 Piętro 5 Taras228 760 złW Sprzedane Budynek C2
5.35 54.2 m2 2 Piętro 5 Taras352 300 złN, W Zarezerw. Budynek C2
4.29 39.1 m2 2 Piętro 4 Loggia258 060 złW Sprzedane Budynek C2
0.05 39 m2 1 Parter Ogród, Taras255 450 złW Zarezerw. Budynek C4
0.06 47.6 m2 2 Parter Ogród, Taras304 640 złN, W Sprzedane Budynek C4
4.27 39.1 m2 2 Piętro 4 Loggia258 060 złW Sprzedane Budynek C1
3.23 39.1 m2 2 Piętro 3 Loggia258 060 złW Zarezerw. Budynek C2
2.15 39.1 m2 2 Piętro 2 Loggia257 083 złW Sprzedane Budynek C1
1.11 39.1 m2 2 Piętro 1 Loggia256 105 złW Sprzedane Budynek C2
3.21 39.1 m2 2 Piętro 3 Loggia258 060 złW Sprzedane Budynek C1
2.17 39.1 m2 2 Piętro 2 Loggia257 083 złW Zarezerw. Budynek C2
0.01 36.3 m2 1 Parter Ogród, Taras235 950 złN, E Sprzedane Budynek C4
0.01 36.3 m2 1 Parter Ogród, Taras237 765 złE, S Sprzedane Budynek C1
0.02 46.6 m2 2 Parter Ogród, Taras298 240 złS, W Sprzedane Budynek C1
0.03 39 m2 1 Parter Ogród, Taras255 450 złW Wolne Budynek C1
1.09 39.1 m2 2 Piętro 1 Balkon256 105 złW Sprzedane Budynek C1
0.01 36.3 m2 1 Parter Ogród, Taras235 950 złN, E Sprzedane Budynek C2
0.05 39 m2 1 Parter Balkon, Ogród255 450 złW Wolne Budynek C2
0.06 46.6 m2 2 Parter Balkon, Ogród298 240 złN, W Wolne Budynek C2
2.47 35.4 m2 2 Piętro 2 Balkon198 240 złS Sprzedane Budynek B1
4.55 35.5 m2 2 Piętro 4 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
5.59 26.3 m2 1 Piętro 5 Taras152 540 złS Sprzedane Budynek B1
3.53 44.5 m2 2 Piętro 3 Balkon244 750 złN, W Sprzedane Budynek B1
2.49 44.5 m2 2 Piętro 2 Balkon260 325 złN, W Sprzedane Budynek B1
4.57 44.5 m2 2 Piętro 4 Balkon244 750 złN, W Sprzedane Budynek B1
1.45 44.5 m2 2 Piętro 1 Balkon260 325 złN, W Sprzedane Budynek B1
3.52 48 m2 2 Piętro 3 Balkon, Balkon271 200 złS, W Sprzedane Budynek B1
1.44 48 m2 2 Piętro 1 Balkon, Balkon280 800 złS, W Sprzedane Budynek B1
2.48 48 m2 2 Piętro 2 Balkon, Balkon280 800 złS, W Sprzedane Budynek B1
4.56 48 m2 2 Piętro 4 Balkon, Balkon280 800 złS, W Sprzedane Budynek B1
3.51 35.5 m2 2 Piętro 3 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
0.23 35.4 m2 2 Parter Balkon, Ogród205 320 złS Sprzedane Budynek B1
2.29 35.4 m2 2 Piętro 2 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
1.26 35.4 m2 2 Piętro 1 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
3.32 35.5 m2 2 Piętro 3 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
5.38 26.3 m2 1 Piętro 5 Taras147 280 złS Sprzedane Budynek B1
4.35 35.5 m2 2 Piętro 4 Balkon205 900 złS Sprzedane Budynek B1
0.41 35.4 m2 2 Parter Ogród, Taras205 320 złS Sprzedane Budynek B1
1.43 35.4 m2 2 Piętro 1 Balkon198 240 złN, S Sprzedane Budynek B1
5.32 45.42 m2 2 Piętro 5 Taras251 350 złE Sprzedane Budynek A2
2.17 49.18 m2 2 Piętro 2 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A2
4.28 49.03 m2 2 Piętro 4 Balkon275 155 złS, W Sprzedane Budynek A2
3.22 49.04 m2 2 Piętro 3 Balkon267 850 złS, W Sprzedane Budynek A2
1.10 48.96 m2 2 Piętro 1 Balkon267 850 złS, W Sprzedane Budynek A2
0.04 48.85 m2 2 Parter Ogród, Taras267 850 złS, W Sprzedane Budynek A2
2.16 48.95 m2 2 Piętro 2 Balkon275 155 złS, W Sprzedane Budynek A2
0.01 37 m2 1 Parter Ogród, Taras206 640 złE Sprzedane Budynek A2
4.26 50.79 m2 2 Piętro 4 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
3.20 50.89 m2 2 Piętro 3 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
1.08 50.83 m2 2 Piętro 1 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
0.02 50.71 m2 2 Parter Ogród, Taras280 500 złE Sprzedane Budynek A2
2.14 50.84 m2 2 Piętro 2 Balkon313 650 złE Sprzedane Budynek A2
2.09 35.4 m2 2 Piętro 2 Balkon205 320 złS Sprzedane Budynek B1
3.11 33.4 m2 2 Piętro 3 Balkon187 040 złN, E Sprzedane Budynek B1
3.12 39.2 m2 2 Piętro 3 Balkon219 520 złE, S Sprzedane Budynek B1
3.13 35.5 m2 2 Piętro 3 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
4.15 33.4 m2 2 Piętro 4 Balkon187 040 złN, E Sprzedane Budynek B1
4.16 39.2 m2 2 Piętro 4 Balkon219 520 złE, S Sprzedane Budynek B1
4.17 35.5 m2 2 Piętro 4 Balkon198 800 złS Sprzedane Budynek B1
5.20 26.3 m2 1 Piętro 5 Taras147 280 złS Sprzedane Budynek B1
0.06 48.86 m2 2 Parter Ogród, Taras275 155 złW Sprzedane Budynek A2
1.12 48.93 m2 2 Piętro 1 Balkon299 505 złW Sprzedane Budynek A2
2.18 48.96 m2 2 Piętro 2 Balkon299 505 złW Sprzedane Budynek A2
4.24 49.09 m2 2 Piętro 3 Balkon275 155 złW Sprzedane Budynek A2
4.30 48.96 m2 2 Piętro 4 Balkon299 505 złW Sprzedane Budynek A2
4.29 49.16 m2 2 Piętro 4 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A2
1.11 49.19 m2 2 Piętro 1 Balkon301 350 złW Sprzedane Budynek A2
3.23 49.1 m2 2 Piętro 3 Balkon301 965 złW Sprzedane Budynek A2
0.05 49.07 m2 2 Parter Ogród, Taras276 850 złW Sprzedane Budynek A2
2.08 39.2 m2 2 Piętro 2 Balkon219 520 złE, S Sprzedane Budynek B1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl
Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-18:00
sobota: nieczynne

MASZ PYTANIA?
zostaw telefon, oddzwonimy!

pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu